Śmierć w różnych religiach

Każda z największych religii świata odnosi się do życia po śmierci czyli nieśmiertelności ludzkiej duszy. Każda z 5 największych religii (hinduizm, buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo oraz islam) posiada inne „spojrzenie” na śmierć. Czym różni się śmierć w każdej z tych religii?

Śmierć w Hinduizmie

Nawiązując do wyznawców hinduizmu istnieje nieśmiertelna dusza, która podlega cyklowi narodzin i śmierci przechodząc przy tym przez wiele wcieleń (inkarnacji) – cykl ten popularnie zwany jest reinkarnacją. Według hindusów życie nie kończy się śmiercią człowieka, lecz trwa nadal po jego śmierci, prowadząc duszę człowieka przez cały łańcuch reinkarnacji, w zależności od uczynków podnoszą status człowieka lub go degradują (prawo karmy). Hinduiści uważają, iż stan w którym człowiek się teraz znajduje jest konsekwencją jego postępowania z poprzedniego wcielenia. 

Śmierć w Buddyzmie

Druga pod względem wielkości religia. Jednak buddyści nie wierzą w istnienie nieśmiertelnej duszy, lecz w dążeniu duszy do osiągnięcia celu nirwany – oświecenia, stanu odwiecznego szczęścia. Niestety dusza jako stały element osoby nie istnieje, nie można mówić o wprowadzeniu duszy w stan nirwany.

Śmierć w Judaizmie

W judaizmie należy przyjąć konsekwencję pomiędzy życiem moralnym człowieka na ziemi, a jego losem pośmiertnym. Żydzi po śmierci mogą trafić do piekła za swoje grzechy. Jednak w wielu przypadkach stan przejściowy, nie zamyka drogi grzesznikowi do raju. Niektóre nurty judaistyczne dopuszczają gilgul (reinkarnację), która jest dużo gorsza od piekła. 

Śmierć w Chrześcijaństwie

Chrześcijanie wierzą, iż wszyscy ludzie są grzeszni i w żaden sposób nie są godni życia wiecznego. Jednak Bóg zesłał swojego Syna, aby przez swoją śmierć i Zmartwychwstanie zbawił ludzi. Zgodnie z doktryną Kościoła, każdy człowiek otrzyma zapłatę po swojej śmierci na sądzie szczegółowym – czyściec, niebo bądź potępienie na wieki (piekło).

Śmierć w Islamie

Dusza ludzka w Islamie jest nieśmiertelna, a wiara w zmartwychwstanie oraz sąd ostateczny jest jednym z pięciu podstawowych artykułów wiary islamu. Zgodnie z wiarą islamu wszystkie istoty, które kiedykolwiek żyły na ziemi zmartwychwstaną. Muzułmanie wierzą, iż Allach będzie ważył wszystkie czyny człowieka i w zależności co przeważy człowiek otrzyma nagrodę bądź karę.

Co się stanie po śmierci?

Każda z tych pięciu wielkich religii uznaje, iż śmierć wcale nie jest końcem życia człowieka. Wszystkie religie z wyjątkiem buddyzmu mówią o nieśmiertelności duszy. Los pośmiertny zawsze zależy od czynów człowieka.