Spotkania:


Akademia Biblijna w Warszawie
01.10.2017


Akademia Biblijna w Gdyni
30.09.2017


Czy miłość może być przykazaniem
29.09.2017


Sztuka wystąpień publicznych
6.10.2017


Sztuka wystąpień publicznych

6.10.2017


Szkolenie odbędzie się w dniach 6-8 października 2017 w Warszawie Falenicy i adresowane jest do osób głoszących Słowo Boże oraz do nauczycieli religii. Prowadzący zajęcia, Artur Kołodziejczyk SJ (specjalista ds. edukacji medialnej) oraz Teresa Wasiak (aktorka i pedagog) skupią się na praktycznym ćwiczeniu przygotowania wystąpienia, na dykcji i elementach retoryki. Zaproszą do zajęć symulujących wystąpienie przed kamerą telewizyjną i ćwiczenia umiejętności zainteresowania słuchacza. W sztukę opowiadania historii (storytelling) wprowadzi uczestników Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny, pedagog, dziennikarz).

Brisbane_City_Council_flickr.jpg

Zapisy na stronie CENTRUM ARRUPE.

Przewidywany koszt wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury: 220 złotych.

Szkolenie dofinansowuje LOYOLA FOUNDATION.

Strona główna - Spotkania - Narzędzia - Komentarze Biblijne - Galeria - Publikacje - Kontakt
TRISTUDIO