Plan Akademii Biblijnej w Warszawie na rok 2018/2019
30.09.2018

Zapraszamy na spotkania Akademii Biblijnej w roku akademickim 2018/2019 w Warszawie Falenicy. Spotkania odbywają się, jak w latach ubiegłych, w Auli Edyty Stein w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy przy ul. Oleckiej 30. Pierwsze w roku akademickim 2018/2019 spotkanie odbyło się 30 września 2018. Tematy i terminy kolejnych spotkań podajemy poniżej. Wstęp jest wolny.

 

09.12.2018 -  Dlaczego chwała na wysokości a na pokój na Ziemi, czyli o celu Bożego Narodzenia (Łk 2,1-15) - o. Rafał Huzarski SJ;  Prolog Ewangelii Janowej (J 1,1-18) - o. Rafał Huzarski SJ

 

20.01.2019 - Czy Adam i Ewa mieli pępki i inne pytanie o stworzenie świata. Pierwsze rozdziały Ks. Rodzaju (Rdz, 2-7) - o. Rafał Huzarski SJ;  Co jeszcze musi uczynić Bóg, abyśmy polegali na Bogu? (Ez 16) - część 2 - pastor Zbigniew Niemasik

 

10.02.2019 - Co to za doskonały Stwórca, jeżeli jego stworzenie się psuje? Księgą Rodzaju do przymierza z Noem - o. Rafał Huzarski SJ

 

24.03.2019 - Czy Bóg nie może przebaczyć grzesznikom bez śmierci Syna? Zbawienie w Liście do Hebrajczyków - o. Rafał Huzarski SJ;  Co jeszcze zrobi Bóg, abyśmy tylko Jemu oddali chwałę? (Ez 16) - część 3 - pastor Zbigniew Niemasik

 

28.04.2019 - Tęczy nie oddamy, czyli o przymierzu Boga z Noem i jego współczesnych konsekwencjach (Rdz, 8-9,17) - o. Rafał Huzarski SJ;  Jakub - syn Izaaka - część 1 - Zwycięstwo osiąga się w oparciu o Boże Słowo - pastor Zbigniew Niemasik

 

26.05.2019 - O Chamie i jego chamskich potomkach, czyli o przyzwoitości w Biblii i w Warszawie (Rdz, 9,17-27) - o. Rafał Huzarski SJ;  Jakub - syn Izaaka część 2- Zwycięstwo osiąga się w walce opartej o Boże Słowo - pastor Zbigniew Niemasik

 

09.06.2019 - O Abrahamie i jednym królu, który była kapłanem Boga, choć poganinem (Rdz, 14,17-20, Ps 10, Hbr, 5-7) - o. Rafał Huzarski SJ

 

15.09.2019 - Ciąg dalszy o Abrahamie i o tym, co Bóg chce sprawdzić żądając od kogoś ofiary z syna? I o tym, dlaczego Frodo Baggins poszedł do Morii (Rz 22) - o. Rafał Huzarski SJ

 

27.10.2019 - Miało już nie być potopu a jest deszcz ognia i siarki? Historia Sodomitów i Gomorejczyków (Rdz, 18,16-19,29) - o. Rafał Huzarski SJ

 

24.11.2019 - Jezus jako Król w Starym i Nowym Testamencie (J 18,33-19,22) - o. Rafał Huzarski SJ

 

01.12.2019 - Motywy biblijne w kolędach polskich - o. Rafał Huzarski SJ

 

Aby ułatwić sprawy organizacyjne i podać dane do zaświadczeń na zakończenie roku, prosimy o zapisywanie się poprzez FORMULARZ

Strona główna - Spotkania - Narzędzia - Komentarze Biblijne - Galeria - Publikacje - Kontakt
TRISTUDIO